قیمت مسکن حباب دارد؟

قیمت مسکن حباب دارد؟

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور گفت: حباب قیمتی در بازار مسکن وجود ندارد و این بازار در حالت رکود به سر می‌برد...

فرمان خام در بازار مسکن

فرمان خام در بازار مسکن

متولی بخش مسکن در دولت تصمیم به گشایش «جبهه سوم» کاری با هدف افزایش عرضه خانه در شهرها گرفته اما تجربه چنین حرکتی در گذشته از یک سو و ماموریت‌های برزمین...

اختراع آجری برای عصر معماری دیجیتال

اختراع آجری برای عصر معماری دیجیتال

بسیاری از طراحی‌های نوآورانه معاصر، حاصل رشد و تکامل فناوری‌های جدید به شمار می‌رود.BREAKFAST یک کمپانی نوپا مبتنی بر تولید محصولات سریع می‌باشد که در...

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد

بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان مشهد 97 ، در تاریخ 26 الی 30 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

نهمین دوره نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد 97 ، در تاریخ 26 الی 30 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

هشتمین دوره نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد 97، در تاریخ 26 الی 30 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه ساختمان اهواز

نمایشگاه ساختمان اهواز

نوزدهمین دوره نمایشگاه ساختمان اهواز 97 ، در تاریخ 20 الی 23 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه کاشی و سرامیک، سنگ های تزیینی، سونا و جکوزی اهواز

نمایشگاه کاشی و سرامیک، سنگ های تزیینی، سونا و جکوزی اهواز

نمایشگاه کاشی و سرامیک، سنگ های تزیینی، سونا و جکوزی اهواز 97، در تاریخ 20 الی 23 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته مشهد

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته مشهد 97 ، در تاریخ 19 الی 22 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه ابزار و یراق آلات صنایع چوب زنجان

نمایشگاه ابزار و یراق آلات صنایع چوب زنجان

هفتمین دوره نمایشگاه ابزار و یراق آلات صنایع چوب زنجان 97 ، در تاریخ 13 الی 16 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی اردبیل

نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی اردبیل

نهمین دوره نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی اردبیل 97 ، در تاریخ 12 الی 16 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه بین المللی ساختمان تبریز

نمایشگاه بین المللی ساختمان تبریز

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان تبریز 97، در تاریخ 6 الی 9 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه بین المللی نمای ساختمان تبریز

نمایشگاه بین المللی نمای ساختمان تبریز

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی نمای ساختمان تبریز 97، در تاریخ 6 الی 9 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد

نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد

نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد 97، در تاریخ 6 الی 9 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه ساختمان قم

نمایشگاه ساختمان قم

چهاردهمین دوره نمایشگاه ساختمان قم 97، در تاریخ 6 الی 9 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و ماشین آلات تبریز

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و ماشین آلات تبریز

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه تبریز 97 ، در تاریخ 6 الی 9 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه لوله و اتصالات، درب و پنجره کرمانشاه

نمایشگاه لوله و اتصالات، درب و پنجره کرمانشاه

شانزدهمین دوره نمایشگاه لوله و اتصالات، درب و پنجره کرمانشاه 97، در تاریح 29 آبان الی 2 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی کرمانشاه

نمایشگاه ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی کرمانشاه

شانزدهمین دوره نمایشگاه ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی کرمانشاه 97 ، در تاریخ 29 آبان الی 2 آذر ماه 97 برگزار می شود....

نمایشگاه کاشی و سرامیک، درب و پنجره و تجهیزات بهداشتی زنجان

نمایشگاه کاشی و سرامیک، درب و پنجره و تجهیزات بهداشتی زنجان

دومین دوره نمایشگاه کاشی و سرامیک، درب و پنجره و تجهیزات بهداشتی ساختمان زنجان 97 ، در تاریخ 28 آبان الی 2 آبان ماه 97 برگزار می شود....