تغییر زمان برگزاری نمایشگاه 98

تغییر زمان برگزاری نمایشگاه 98

زمان برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته در سال آینده تغییر می کند. این خبری مهم برای فعالان صنعت در، پنجره، شیشه و صنایع...