خداحافظی امور گمرکی با کاغذ

خداحافظی امور گمرکی با کاغذ

گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای، دستورالعمل حذف همه اوراق و اسناد کاغذی در تشریفات گمرکی و اداری را ابلاغ کرد....