سنگ محک قیمت مسکن

سنگ محک قیمت مسکن

شهرداری تهران اجرای بخش‌های فراموش‌شده از مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی را به‌عنوان طرح مشترک با وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار داده است...

چالش‌های دولت و مجلس در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

چالش‌های دولت و مجلس در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

از سه سال پیش صنعت ساختمان در حوزه قانون نظام مهندسی ساختمان دچار افت‌وخیزهای جدی بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌ها بوده است...

تدوین بسته حمایتی از مستأجران و بسته سیاست تشویقی برای مالکان منصف مسکن

تدوین بسته حمایتی از مستأجران و بسته سیاست تشویقی برای مالکان منصف مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا تمام بخش ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات و اتحادیه مشاوران املاک باید یک بسته حمایتی از مستأجران و بسته...

افزایش میزان تسهیلات مسکن یکم و مهلت بازپرداخت آن

افزایش میزان تسهیلات مسکن یکم و مهلت بازپرداخت آن

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، ضمن تشریح وضعیت تسهیلات و بازار مسکن، از افزایش ۵۰ تا ۶۶ درصدی تسهیلات مسکن یکم و افزایش مهلت بازپرداخت...

سیاست دولت حمایت از افزایش عرضه مسکن است

سیاست دولت حمایت از افزایش عرضه مسکن است

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست دولت حمایت از افزایش عرضه در بازار مسکن است، گفت: مصوبه آخر شورای پول اعتبار سقف تسهیلات...

حمایت از عرضه مسکن برنامه مهم دولت

حمایت از عرضه مسکن برنامه مهم دولت

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مهمترین مسئله ای که امروز در دستور کار دولت و وزارتخانه مزبور قرار گرفته حمایت از تولید و عرضه مسکن در...

تسهیلات به انبوه سازان باید افزایش یاید

تسهیلات به انبوه سازان باید افزایش یاید

معاون وزارت راه و شهرسازی معتقد است تسهیلات درنظر گرفته شده برای کمک به خرید مسکن، بجای خریداران، باید به سرمایه