ظرفیت تولید آلومینیوم به ۷۸۵ هزار تن رسید

ظرفیت تولید آلومینیوم به ۷۸۵ هزار تن رسید

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با بهره برداری از طرح آلومینیوم جنوب، ظرفیت تولید آلومینیوم کشور به 785 هزار تن می رسد؛ تولید شمش آلومینیوم در سال گذشته...

کاهش مصرف انرژی در آلومینیوم جنوب

کاهش مصرف انرژی در آلومینیوم جنوب

براساس برنامه ریزی انجام شده در ۸ سرفصل توسط شرکت مجتمع آلومینیوم جنوب، میزان مصرف انرژی در این مجتمع نسبت به سایر کارخانه‌های آلومینیوم به میزان ۲۰ درصد...