افزایش اجباری مدت اجاره‌نامه تأثیری در بازار مسکن ندارد

افزایش اجباری مدت اجاره‌نامه تأثیری در بازار مسکن ندارد

دولت برای تنظیم بازار اجاره مسکن لایحه افزایش مدت زمان اجاره‌نامه را تصویب کرده است؛ اما این لایحه به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای آن از جمله سامان...

اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه در بهبود کیفیت و عمر مسکن

اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه در بهبود کیفیت و عمر مسکن

کیفیت و عمر پایین ساختمان های مسکونی در کشور و آمار بسیار کم صنعتی سازی مسکن در مقایسه با سایر کشورهای جهان، عوامل مختلفی دارد. واکاوی این مسئله نشان می...

ابهام در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن

ابهام در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن

در حالی که سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مقابله با تقاضاهای سوداگرانه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست، ولی به خاطر مخالفت برخی از مسئولان...