آمار
ظاهربینی به جای ایمنی در ساختمان‌‌های نوساز

ظاهربینی به جای ایمنی در ساختمان‌‌های نوساز

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برخی از ساختمان‌‌های نوساز هرچند به لحاظ ظاهری مبتنی ... ادامه مطلب
ساختمان های ناایمن رتبه بندی می شود

ساختمان های ناایمن رتبه بندی می شود

معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: طبق تصمیم اتخاذ شده در نشست ... ادامه مطلب
کمتر از ۱۰ درصد ساختمان‌ها بیمه هستند

کمتر از ۱۰ درصد ساختمان‌ها بیمه هستند

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با انتقاد از عدم جاری شدن مسائل ... ادامه مطلب
دلیل نشست زمین در تهران با حضور وزیر

دلیل نشست زمین در تهران با حضور وزیر

معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تشکیل جلسه ویژه ای برای بررسی ... ادامه مطلب
کیفیت ساخت و سازها را جدی بگیرید

کیفیت ساخت و سازها را جدی بگیرید

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر مکان‌یابی‌های اشتباه در ساخت و سازهای کشور، ... ادامه مطلب