آمار
ظاهربینی به جای ایمنی در ساختمان‌‌های نوساز

ظاهربینی به جای ایمنی در ساختمان‌‌های نوساز

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برخی از ساختمان‌‌های نوساز هرچند به لحاظ ظاهری مبتنی ... ادامه مطلب
دلیل نشست زمین در تهران با حضور وزیر

دلیل نشست زمین در تهران با حضور وزیر

معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تشکیل جلسه ویژه ای برای بررسی ... ادامه مطلب