رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران

افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی

  • چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 20:53

اخبار => تیتردو

طبق تبصره یکم ذیل ماده یکم مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ‌های محله‌ای بهمن ماه سال گذشته شورای شهر تهران آخرین دفترچه ارزش معاملاتی شهر تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای هر سال ملاک عمل است.
افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی

به گزارش دنیای نما و پنجره عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در این رابطه گفت: با لحاظ ضرایب اعلامی درباره تعیین ارزش معاملاتی املاک از سوی هیئت وزیران، شورای شهر تهران به منظور جلوگیری از تورم به وجود آمده در حوزه مسکن و پیش بینی افزایش قابل توجه عوارض ساختمانی با ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۸ از سوی سازمان امور مالیاتی در مصوبه محاسبه نحوه دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی سقف افزایش تا ۳۰ درصد پیش بینی شده است. زهرا نژادبهرام افزود: با توجه به شرایط موجود در بازار مسکن اگر این پیش بینی انجام نمی‌شد که سقف عوارض ۳۰ درصد باشد، به طور حتم تا ۱۱۰ درصد عوارض افزایش پیدا می‌کرد که آثار آن را در تورم بازار مسکن به وضوح می‌شد مشاهده کرد.


ارسال نظر

ارسال