کارگاه های آموزشی هافمن سرویس در مازندران

  • پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 15:35

اخبار => اخبار

در راستای آموزش الزامات و استانداردهای فنی و نرم افزار هافمن سرویس به مونتاژکاران کارگاه های برتر استان مازندران، کارگاه آموزشی در سالن همایش های اداره پست این شهر با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
کارگاه های آموزشی هافمن سرویس در مازندران

پس از عقد قرارداد با کارگاه های برتر استان مازندران در مورخه 25 شهریور ماه سال جاری ، کارگاه های آموزشی الزامات و استانداردهای فنی و نرم افزار هافمن سرویس در مورخه 8 مهر ماه سال جاری در استان مازندران ، شهر ساری برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی هافمن ، در راستای آموزش الزامات و استانداردهای فنی و نرم افزار هافمن سرویس به مونتاژکاران کارگاه های برتر استان مازندران، کارگاه آموزشی در سالن همایش های اداره پست این شهر با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
گفتنی است الزامات و استانداردهای فنی توسط مهندس جوادی و نرم افزار هافمن سرویس توسط مهندس شادمنش تشریح گردید.


ارسال نظر

ارسال