پنچره‌های جدید دمای ساختمان را کنترل می‌کنند

  • چهارشنبه 7 آبان 1399 ساعت 19:38

اخبار => خبر

محققان آمریکایی پنجره‌هایی ساختند که در هنگام افزایش دمای هوا با تغییر رنگ به خنک شدن ساختمان و جذب نور مانند سلول خورشیدی کمک می‌کند
پنچره‌های جدید دمای ساختمان را کنترل می‌کنند

ارسال نظر

ارسال