فهرست تسهیلات گمرک به فعالان (AEO)

  • دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 14:55

اخبار => خبر

گمرک ایران شرایط و نحوه عضویت در لیست فعالان مجاز اقتصادی (AEO) برای استفاده از تسهیلات را اعلام کرد.
فهرست تسهیلات گمرک به فعالان (AEO)

این تسهیلات بدین شرح است:

۱- استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۲- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور گمرکی

۳- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌ها ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۴- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

۵- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

۶- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

۷- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی (ارائه این بند از تسهیلات پس از پیشنهاد گمرک و تأیید وزیر محترم امور اقتصادی (بند الف ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) حداکثر تا سقف ۵۰ درصد صورت خواهد پذیرفت.

۸- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.

۹- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی.

۱۰- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

۱۱- انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

۱۲- نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

۱۳- استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، اجازه رئیس کل گمرک و شخص بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم.

۱۴- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو.

۱۵- استفاده از تسهیلات ماده ۶ قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله.

۱۶- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل شرکت‌های تولیدی) در سامانه جامع امور گمرکی به صورت سراسری.

۱۷- ترخیص کالا در خارج از مسیر قرمز

شایان ذکر است در خصوص پذیرش ضمانت موضوع بند ۲ و ۳ و ۱۵ فوق‌الذکر متناسب با ضمانت‌نامه وصول باید در همان سال انجام پذیرفته و درخصوص بند ۲ سررسید ضمانت‌نامه تا بهمن ماه هر سال مشخص شود.

بدیهی است تسهیلات فوق در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت فوق‌الذکر از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه لغو و گزارش مربوط به کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز جهت اقدامات اجرایی ارسال خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و نحوه عضویت در لیست فعالان مجاز اقتصادی (AEO) گمرک به سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir مراجعه کنند.


ارسال نظر

ارسال