خانه در فروردین ۹۹ ارزان شد

سکته کرونا به بازار معاملات مسکن فروردین

  • شنبه 6 اردیبهشت 1399 ساعت 20:11

اخبار => اخبار

بانک مرکزی ایران می گوید: میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین ماه به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به اسفندماه پارسال ۲.۱ درصد ارزان و نسبت به فروردین پارسال ۳۵.۷ درصد گران شده است.
سکته کرونا به بازار معاملات مسکن فروردین

به گزارش دنیای بانک و بیمه، همچنین در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدود شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۷ و ۶۳.۷ درصد افت کرده که یکی از علتهای اصلی افت معاملات شیوع ویروس کرونا بوده است.
 گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشرشده است. بر اساس این گزارش:

در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدودشده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۰.۱۵۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. خاطرنشان می‌سازد، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است.

نمودار  توزیع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام‌شده در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹وزن کشی معاملات در مناطق
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲۴۳ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۱.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. درمجموع در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸، سهم واحدهای تا ۵ سال، ۱۰-۶ سال و بیش از ۲۰ سال ساخت به ترتیب حدود ۱.۵، نیم و ۱.۹ واحد درصد افزایش‌یافته است.
توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۸.۵ و ۸.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند. درمجموع ۷۲.۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱، ۷، ۶، ۱۵، ۳ و ۸ بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۶.۲۷ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

تحولات قیمت مسکن
در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۵۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۱ درصد کاهش و ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جدول)  عملکرد معاملات انجام‌شده در شهر تهران

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۳۱۳.۲ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷۴.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است؛ که نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۹ و ۵۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهند.

قدرت خریداران مسکن فروردین ۹۹
۱۳۹۹ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "۹۰ تا ۱۰۵" میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۹.۷ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قیمتی "۷۵ تا ۹۰" میلیون ریال با سهم ۸.۳ درصد در رتبه بعدی قرارگرفته است. در این ماه، توزیع حج معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۵۳.۸ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معادل ۱۵۳ میلیون ریال معامله‌شده‌اند.
متراژهای پرطرفدار فروردین ۹۸
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای "۶۰ تا ۷۰" مترمربع با سهم ۱۲.۶ درصد اختصاص داشته است؛ و واحدهای دارای زیربنای "۵۰ تا ۶۰" و ۷۰ تا ۸۰" مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۲.۵ و ۱۱.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۹۰ مترمربع، ۵۷.۹ درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.
نمودار توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنا مترمربع. درصد

قیمت های مطلوب خریداران
در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی موردبررسی، واحدهای مسکونی باارزش "۴.۵ تا ۶ میلیارد ریال با اختصاص سهم ۱۰.۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۶ تا ۷.۵ و ۳ تا ۴.۵. میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۴ و ۹.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود ۵۱.۶ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۱۲ میلیارد ریال اختصاص داشته است.

بازار اجاره بها چه خبر؟
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۸.۷ و ۳۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

نتیجه بازار مسکن فروردین ۹۸
تعداد معاملات انجام‌شده در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱.۲ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب کاهش ۸۷.۷ و ۶۳.۷ درصدی نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با ۲.۱ درصد کاهش و ۳۵.۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ۱۵۳ میلیون ریال رسید.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۱.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه موردبررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۷.۷ و ۳۱ درصد رشد نشان می‌دهد.


ارسال نظر

ارسال