به لطف هم‌گروهی با آب و برق و گاز

ثبت تورم ۷ درصدی برای مسکن

  • سه شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 14:47

اخبار => اخبار

بررسی گزارشهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، افزایش تورم گروه مسکن، آب و.. تقریبا ۷ درصد بوده که این آمار با وضعیت واقعی بازار مسکن همخوان نیست.
ثبت تورم ۷ درصدی برای مسکن

 بر اساس گزارش پژوهشکده آمار شاخص قیمت و نرخ تورم 12 گروه کالایی مختلف در جدول زیر برای دو سال 97 و 98 درج شده است.بر این اساس، نرخ تورم گروه مسکن، آب و برق و.... در سال 97 حدود 17 درصدو در سال 98 کمتر از 24 درصد بوده که یک رشد 7 درصدی را نشان میدهد.

نرخ تورم ,

نکته جالب توجه اینکه معمولاً ادعا شده است که وزن گروه مسکن و... در محاسبه شاخص کل بیش از 30 درصد لحاظ می‌شود. در نمودار زیر نیز این موضوع تایید شده است. اما نکته‌ای که باید در خصوص آن شفاف سازی شود این است که سهم و میزان افزایش قیمت مسکن در مقایسه با اقلامی مثل آب و برق و سایر سوختها به صورت مجزا چگونه محاسبه می‌شود.

نرخ تورم ,

به گزارش تسنیم، مقایسه این دو نمودار نشان می دهد، وزن گروه مسکن و... در محاسبه شاخص کل تورم حدود 35 درصد در نظر گرفته می‌شود که نکته مثبتی است. اما رشد تورم گروه مسکن و... در سال 98 نسبت به سال قبل از آن تنها 7 درصد بوده است. این موضوع حائز چند نکته جالب توجه است؛ اولاً در سال 98  قیمت مسکن حدود 60 درصد رشد کرده است اما قیمت اب و برق و... تغییر چندانی نداشته است . نکته بعدی اینکه هرچند وزن گروه مسکن 35 درصد لحاظ شده و وزن تقریبا مناسبی است اما بایستی مشخص شود وزن مسکن در خود گروه مسکن، آب و برق و گاز چه  میزان است.


ارسال نظر

ارسال