فضاسازی های مکرر علیه نظام مهندسی

  • سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ساعت 11:25

اخبار => گروه خبر

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، از فضاسازی های مکرر علیه نظام مهندسی کشور انتقاد کرد و گفت: در خصوص آنچه که درآمدهای سازمان نظام مهندسی تلقی می شود تاکنون هیچ اقدامی خلاف قانونی انجام نشده است.
فضاسازی های مکرر علیه نظام مهندسی

فرج الله رجبی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به برخی اخبار منتشر شده، مبنی بر اخذ  1500میلیارد تومانی سود سپرده از سوی سازمان نظام مهندسی، گفت: در حال حاضر فضاسازی ها بر علیه سازمان نظام مهندسی زیاد شده و مربوط به همه حوزه ها است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اظهاراتی در خصوص اینکه بنده چون نماینده مجلس هستم نمی توانم رئیس سازمان نظام مهندسی نیز باشم، افزود: این نوع اظهارات نیز فضاسازی بوده زیرا ریاست سازمان نظام مهندسی با نمایندگی بنده تعارضی ندارد.

حق عضویت اعضا و 5 درصد حق الزحمه منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی است

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی دو نوع منبع درآمد دارد، تصریح کرد: حق عضویت اعضا و دیگری 5 درصد حق الزحمه از منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی است.

وی با تاکید بر اینکه رقمی از سپرده ها عاید سازمان نظام مهندسی می شود، گفت: در حال حاضر هیچ سازمان یا ارگانی وجود ندارد که منابع خود را سپرده نکند از این رو این اقدام سازمان مهندسی نیز تابع آیین نامه ها و مقررات بوده است.

رجبی با بیان اینکه برخی موضع گیری ها از جمله مسائلی است که قبلا بارها و بارها مطرح شده است، افزود: اقداماتی که از سوی سازمان نظام مهندسی انجام شده منطبق بر آیین نامه اجرایی و آیین نامه مصوب هیات دولت بوده است.

ادامه ناسازگاری با سازمان نظام مهندسی به صلاح نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: متاسفانه برخی امروز در مواجه با سازمان نظام مهندسی کم آورده که این به صلاح نیست از این رو بهتر است به منطق درست برگردیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی هیچ اقدامی خارج از آیین نامه مصوب دولت انجام نداده است، گفت: در خصوص آنچه که درآمدهای سازمان نظام مهندسی تلقی می شود تاکنون هیچ اقدامی خلاف مصوبه ای انجام نشده است.


ارسال نظر

ارسال