برگزاری کارگاه مدل سازی انرژی ساختمان ها

  • چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 16:8

اخبار => گروه خبر

پیرو برگزاری بیش از 30 دوره آموزشی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر در شهر های مختلف و دانشگاه های معتبر کشور و با توجه به درخواست متخصصین و علاقه مندان به حوزه مدل سازی انرژی در ساختمان ها، گروه بهره وری انرژی در ساختمان در نظر دارد یک دوره آموزشی در تاریخ 20 تا 23 مهر ماه سال 96 در تهران برگزار نماید.
برگزاری کارگاه مدل سازی انرژی ساختمان ها

پیرو برگزاری بیش از 30 دوره آموزشی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر در شهر های مختلف و دانشگاه های معتبر کشور و با توجه به درخواست متخصصین و علاقه مندان به حوزه مدل سازی انرژی در ساختمان ها، گروه بهره وری انرژی در ساختمان در نظر دارد یک دوره آموزشی در تاریخ 20 تا 23 مهر ماه سال 96 در تهران برگزار نماید.

مدرس: دکتر فرشاد نصراللهیاستاد معماری و انرژی دانشگاه هنر برلین و دانشگاه صنعتی برلین، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

 

  
کارگاه مدت زمان تاریخ کارگاه هزینه ثبت نام
کارگاه دو روزه مدلسازی انرژی ساختمان ها، مبانی معماری-انرژی و فیزیک ساختمان 12 ساعت 20 و 21 مهر 340
کارگاه یک روزه مهارت های خاص مدلسازی و کارگاه عملی 7 ساعت 22 مهر 160
کارگاه یک روزه مدلسازی CFD و تحلیل اقتصادی 7 ساعت 23 مهر 140
 ثبت نام آنلاین مهلت ثبت نام: 5 مهر ماه مشاوره و اطلاعات بیشتر:تلفن:     345 91 377 031 و 28 81 028 0912ایمیل:    db@enef.co

ارسال نظر

ارسال