مدیرکل وزارت صنعت تشریح کرد:

۸ چالش مهم تولید در بخش مالیات

  • شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 14:39

اخبار => اخبار

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط کنونی بخش تولید با ۸ چالش جدی در حوزه مالیاتی مواجه است که اصلاح آنها می‌تواند در تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد.