آمار

خروج «مهر اقتصاد» از آلومینیوم ایران

  • چهارشنبه 2 آبان 1397 ساعت 11:41

اخبار => اخبار

عرضه 19.5 درصدی با قیمت پایه هرسهم 650 تومان
 خروج «مهر اقتصاد» از آلومینیوم ایران

به گزارش بورس24، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد قصد عرضه بلوک 19.5 درصدی سهام آلومینیوم ایران (ایرالکو) با قیمت پایه هر سهم 650 تومان را دارد.


ارسال نظر

ارسال