بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی

کاهش ۱.۸درصدی قیمت مسکن در تهران

  • یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 14:52

اخبار => اخبار

مطابق آمار وزارت راه متوسط قیمت مسکن در آبان‌ماه امسال نسبت به مهرماه ۹۸ حدود ۱.۸درصد کاهش و تعداد قراردادها در آبان‌ماه ۱۸.۳درصد افزایش یافته است.
کاهش ۱.۸درصدی قیمت مسکن در تهران

 بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن و برنامه‌ریزی) از قیمت مسکن، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق 22گانه تهران با کاهش 1.8درصدی به 12 میلیون و 617 هزار تومان در آبان ماه امسال رسیده است. مهرماه 98 متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی 12 میلیون و 848 هزار تومان بود.

در حالی قیمت مسکن در تهران کاهش یافته که تعداد قراردادهای صحیح در دومین ماه پاییز نسبت به مهرماه با رشد 18.3درصدی به 3466 فقره افزایش یافته است.

بیشترین متوسط قیمت همچنان متعلق به منطقه یک با 24 میلیون و 986 هزار تومان است. این قیمت در مقایسه با قیمت ماه پیش (28 میلیون و 172 هزار تومان) 11.3 درصد کاهش یافته است. کمترین میزان متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه 18 با 5 میلیون و 836 هزار تومان بوده است. البته این قیمت جدید در مقایسه با قیمت ماه پیش (مهرماه 98) کمی بیش از 1.6 درصد افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم، علاوه بر منطقه یک در مناطق 2، 3، 5، 6،8، 11، 16، 17، 20، و 22 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماهی که گذشته کاهشی بوده است.


ارسال نظر

ارسال