چگونه با ۲۲ میلیون تومان وام ۲۴۰ میلیونی بگیریم؟

  • دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 14:57

اخبار => اخبار

قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن به طور متوسط در دی‌ماه امسال مقداری افزایش یافته که بر این اساس، زوجین تهرانی برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله باید ۲۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان بپردازند و مجردهای ساکن تهران نیز می‌توانند تا ۱۴۰