چراغ سبز مجلس به شهرداری‌ها برای ساماندهی خانه‌های خالی

  • شنبه 5 بهمن 1398 ساعت 11:44

اخبار => اخبار

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس در لایحه بودجه سال ۹۹ برای ساماندهی خانه های خالی از ظرفیت شهرداری ها استفاده می کند، به اینگونه که شهرداری ها با ایجاد زیرساخت های لازم جهت شناسایی خانه های خالی، سهمی از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از این حوزه را دریافت می کنند.