پروفیل پانل ۱۸ میلی مترسیندژ در لیست قیمت پروفیل سیندژ قرار گرفت

  • شنبه 5 مرداد 1398 ساعت 17:0

اخبار => اخبار

نظر به افزودن مقاطع فریم بلند و پانل با ضخامت ۱۸ میلی متر به سبد محصولات پروفیل سیندژ؛ ضمن اعلام آمادگی مبنی بر عرضه این مقاطع به شما سروران گرامی احتراما به استحضار می رساند پروفیل های مذکور به نرم افزار iwindoor اضافه گردیده و در صورت نیاز از طریق به روز رسانی نرم افزار قابل دسترسی و استفاده می باشند.
پروفیل پانل ۱۸ میلی مترسیندژ در لیست قیمت پروفیل سیندژ قرار گرفت

ارسال نظر

ارسال