هیچ بودجه ای از سوی دولت برای نظام مهندسی در نظر گرفته نشده

  • یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 16:29

اخبار => اخبار

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اشاره به تامین درآمدهای این سازمان گفت: بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی باید بودجه هایی برای سازمان نظام مهندسی در نظر بگیرد اما متاسفانه تاکنون هیچ تامین بودجه ای از سوی دولت برای سازمان در نظر گرفته نشده است.

به گزارش ایسنا -منطقه خوزستان، کمال دویده 28 اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات بیمه ای این سازمان اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی یک موسسه غیر انتفاعی است که توسط هیات مدیره هایی که برای سه سال انتخاب می شوند، اداره می شود.

وی با اشاره به بحث درآمد و هزینه های این سازمان، افزود: با بررسی درآمدها و هزینه های سازمان با کسری بودجه ای مواجه شدیم. سازمان به وسیله بودجه ای که در مجمع عمومی مصوب می شود می تواند مجموعه را اداره کند و درآمدهایی را پیش بینی می کند که ممکن است محقق نشوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اشاره به تامین درآمدهای این سازمان تصریح کرد: بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی باید بودجه هایی برای سازمان نظام مهندسی در نظر بگیرد اما متاسفانه تاکنون هیچ تامین بودجه ای از سوی دولت برای سازمان در نظر گرفته نشده است.

دویده با اشاره به مشکلات در بحث حقوق و دستمزد پرسنل این سازمان عنوان کرد: مجبور شدیم از دی ماه سال 97 قراردادها را اصلاح کنیم و در این زمینه تلاش شد تا تعدیل نیروی انسانی نداشته باشیم. در این زمینه پایه حقوق کارکنان کاهش پیدا کرد تا شاهد تعدیل نیرو نباشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با بیان اینکه این سازمان یک سازمان غیرانتفاعی است، اظهار کرد: درآمدهای سازمان براساس ساخت و ساز است و در طول این سال ها شاهد کاهش ساخت و ساز هستیم. در این زمینه خیلی از نقشه ها وارد سازمان نمی شود و شاهد فرار ظرفیت هستیم و این مساله باعث شده تا شاهد کسری بودجه در سازمان نظام مهندسی باشیم.

دویده خاطرنشان کرد: تراز بودجه ای سازمان منفی است و این مساله باعث می شود تا به دنبال کاهش هزینه باشیم و اعمال این مساله باعث شد تا نوع قراردادها را تغییر دهیم و این موضوع باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی در بحث دریافت لیست بیمه سازمان را با جریمه هایی مواجه کند.


ارسال نظر

ارسال