همایش هم اندیشی نمایندگان سیندژ در استانهای سه گانه خراسان

  • شنبه 5 مرداد 1398 ساعت 16:17

اخبار => اخبار

همایش هم اندیشی نمایندگان محصولات سیندژ در استانهای سه گانه خراسان در محل دفتر شرکت بهار صنعت نماینده انحصاری سیندژ در خراسان برگزار شد.
همایش هم اندیشی نمایندگان سیندژ در استانهای سه گانه خراسان

ارسال نظر

ارسال