آمار

نمایشگاه کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی قائمشهر

  • چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 9:48

اخبار => اخبار

نمایشگاه کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی قائمشهر 97، در تاریخ 24 الی 28 بهمن ماه 97 برگزار می شود.
نمایشگاه کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی قائمشهر
تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/11/24(02/13/2019)
تاریخ پایان:
یکشنبه 97/11/28 (02/17/2019)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
011-42264464
فکس:
011-42249388

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی قائمشهر
آدرس: قائمشهر، جنب پل تلار

ارسال نظر

ارسال