آمار

نمایشگاه مصالح، تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمانی شیراز

  • پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 11:46

اخبار => اخبار

نهمین دوره نمایشگاه مصالح، تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمانی شیراز 97 ، در تاریخ 4 الی 7 دی ماه 97 برگزار می شود.
نمایشگاه مصالح، تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمانی شیراز
تاریخ شروع:
سه شنبه 97/10/04(12/25/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 97/10/07 (12/28/2018)
زمان بازدید:
16 الی 21
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
071-36212525
فکس:
071-36200047

info@farsfair.ir

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس

ارسال نظر

ارسال