آمار

نمایشگاه فن آوری های نوین صنعت ساختمان قائمشهر

  • پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 12:15

اخبار => اخبار

نمایشگاه فن آوری های نوین صنعت ساختمان و صنایع وابسته قائمشهر 97، در تاریخ 8 الی 12 بهمن ماه 97 برگزار می شود.
نمایشگاه فن آوری های نوین صنعت ساختمان قائمشهر
تاریخ شروع:
دوشنبه 97/11/08 (01/28/2019)
تاریخ پایان:
جمعه 97/11/12 (02/01/2019)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
011-42264464
فکس:
011-42249388

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی قائمشهر
آدرس: قائمشهر، جنب پل تلار

ارسال نظر

ارسال