آمار

نمایشگاه ساختمان قم

  • سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 15:59

اخبار => اخبار

چهاردهمین دوره نمایشگاه ساختمان قم 97، در تاریخ 6 الی 9 آذر ماه 97 برگزار می شود.
نمایشگاه ساختمان قم
تاریخ شروع:
سه شنبه 97/09/06(11/27/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 97/09/09 (11/30/2018)
زمان بازدید:
17 الی 22
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
025-33800021

برگزار کننده:
شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم
ایمیل: qomexpo@gmail.com

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی قم
آدرس: نمایشگاه بین المللی قم در شهر قم خیابان 15 خرداد

ارسال نظر

ارسال