آمار

نمایشگاه ساختمان اهواز

  • سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 16:37

اخبار => اخبار

نوزدهمین دوره نمایشگاه ساختمان اهواز 97 ، در تاریخ 20 الی 23 آذر ماه 97 برگزار می شود.
نمایشگاه ساختمان اهواز
تاریخ شروع:
سه شنبه 97/09/20(12/11/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 97/09/23 (12/14/2018)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
061-33373575
فکس:
061-33372431
ایمیل: info@ahvazfair.ir

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی خوزستان
آدرس: اهواز، انتهای کیان پارس،میدان چمران

ارسال نظر

ارسال