آمار

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران

  • چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 10:14

اخبار => اخبار

اولین دوره نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند مصلی تهران 97 ، در تاریخ 23 الی 25 دی ماه 97 برگزار می شود.
نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران
تاریخ شروع:
یکشنبه 97/10/23(01/13/2019)
تاریخ پایان:
سه شنبه 97/10/25(01/15/2019)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
021-22893008-9
فکس:
021-22883093

برگزار کننده
شرکت همایشگران سام

Info@irantransexpo.com

محل برگزاری: نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران
آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، روبروی خیابان میرعماد


ارسال نظر

ارسال