آمار

نمایشگاه استانداردهای صنعت ساختمان گرگان

  • پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 12:5

اخبار => اخبار

اولین دوره نمایشگاه ساختمان گرگان 97 ، در تاریخ 5 الی 8 دی ماه 97 برگزار می شود.
نمایشگاه استانداردهای صنعت ساختمان گرگان
تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/10/05(12/26/2018)
تاریخ پایان:
شنبه 97/10/08 (12/29/2018)
زمان بازدید:
16 الی 21
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
017-32640664-32640600

info@golestanfair.com

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی گلستان
آدرس: گرگان، بزرگراه گرگان آق قلا

ارسال نظر

ارسال