آمار

نظارت بین نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرداری مغفول مانده

  • یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 16:1

اخبار => اخبار

یک فعال حوزه مسکن گفت: مسکن موضوعی نیست که مردم با سرمایه گذاری شخصی ساخت و ساز انجام دهند لذا پیش نیاز اول این است که پشتیبانی بانک ها برای تولید مسکن و مصالح مربوط به مسکن وجود داشته باشد تا مردم بتوانند کار را پیش ببرند. پیش نیاز دوم این است که ضوابط بسیار دست و پا گیر بیمه، ثبت و شهرداری جلوگیری شود و به جای ضوابط سخت گیرانه ، نظارت در بخش تولید را دقیق تر کنند.
نظارت بین نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرداری مغفول مانده

یک فعال حوزه مسکن با شاره به اینکه دولت باید اهرم مدیریتی خود در بخش تولید مسکن را بردارد گفت: زیربنای رونق تولید در بخش مسکن این است که کار از ساختار بخش دولت خارج شود و اجازه دهند بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری کند.

محمد رضا بنی واهب در گفت و گو با گفتار نو افزود: کارهایی که الزاما دولت در بخش تولید تاسیسات زیربنایی و ساخت و ساز جاده، فرودگاه، بیمارستان و مدارس انجام می دهد را کنار بگذارد ما می توانیم به رونق تولید برسیم. 

به گزارش گفتار نو، وی با بیان اینکه در استان کرمان مجموعه راه ها، راه آهن و معادن را نمی توان به صورت انفرادی انجام داد گفت: اگر بشود از طریق بخش خصوصی و نیروی انسانی اما با راهبری دولت و برنامه های ابتدایی دولت این کار انجام شود در بخش تولید و تاسیسات زیربنایی و اشتغال اثر مهمی خواهد داشت. 

بنی واهب تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و رکودی که در بازار وجود دارد نیز قطعا رونق تولید میسر خواهد بود اما با دو پیش نیاز.

این فعال حوزه مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: مسکن موضوعی نیست که مردم با سرمایه گذاری شخصی ساخت و ساز انجام دهند لذا پیش نیاز اول این است که پشتیبانی بانک ها برای تولید مسکن و مصالح مربوط به مسکن وجود داشته باشد تا مردم بتوانند کار را پیش ببرند. 

وی افزود: پیش نیاز دوم این است که ضوابط بسیار دست و پا گیر بیمه، ثبت و شهرداری جلوگیری شود و به جای ضوابط سخت گیرانه ، نظارت در بخش تولید را دقیق تر کنند. 

بنی واهب صراحتا اعلام کرد: متاسفانه نظارت دربین نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرداری  ها مغفول مانده است و این مسائل و مشکلات موجود باعث می شود کسی وارد بخش تولید مسکن نشود.


ارسال نظر

ارسال