آمار

نخستین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری

  • شنبه 24 آذر 1397 ساعت 11:44

اخبار => اخبار

نخستین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری توسط دانشگاه زنجان در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در شهر زنجان و در مرکز برگزاری همایش های بین المللی برگزار میگردد.
نخستین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

  • آفرینش کیفیت در قلمروهای عمومی
  • مبانی و نظریه های کیفیت در فضای معماری، شهری و روستایی
  • آسیب شناسی و ارزیابی کیفیت در معماری و قلمروهای عمومی
  • کیفیت در باز آفرینی فضاها و بافت های با ارزش
  • کیفیت در مناظر شهری و بافت های روستایی
  • کیفیت در فضاهای معماری وشهری زنجان

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.


ارسال نظر

ارسال