آمار

میزان رشد هر متر واحد کلنگی در سال گذشته

  • شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 14:10

اخبار => اخبار

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور ۲۰۹۷۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۹۲ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل، 21.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 79.3 درصد افزایش داشته است.
میزان رشد هر متر واحد کلنگی در سال گذشته

به گزارش «صما» بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۲۰۹۷۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۹۲ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل، 21.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۹٫۳ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور ۲۰۹۷۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۹۲ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل، 21.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 79.3 درصد افزایش داشته است.

حداقل حداکثر و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین با زمین ساختمان مسکونی کلنگی کشور، درصد تغییرات متوسط قیمت و متوسط مساحت آن: پاییز ۱۳۹۷

هر متر واحد کلنگی در سال گذشته چقدر رشد داشته است/ میزان رشد اجاره واحد کلنگی
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور ۲۶۲۳۲ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل، 17.8۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰۱۳ درصد افزایش داشته است.

حداقل. حداکثر و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی کشور و درصد تغییرات آن، متوسط مساحت و متوسط عمر بناهای خرید و فروش شده: پاییز ۱۳۹۷

هر متر واحد کلنگی در سال گذشته چقدر رشد داشته است/ میزان رشد اجاره واحد کلنگی
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوهی سه درصد ودیعه‌ پرداختی برای اجارهی یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۰۹۱۲۳ ریال با میانگین مساحت ۹۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 25.4 درصد افزایش داشته است.

حداقل. حداکثر و متوسط مبلغ اجارهی ماهانه به علاوه ی سه درصد ودیعه‌ی پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی کشور و درصد تغییرات آن، متوسط مساحت و متوسط عمر بناهای استیجاری: پاییز ۱۳۹۷

هر متر واحد کلنگی در سال گذشته چقدر رشد داشته است/ میزان رشد اجاره واحد کلنگی

ارسال نظر

ارسال