با موافقت نمایندگان؛

مودیان مکلف به وصول مالیات فروش از خریدار یا کارفرما شدند

  • یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 16:8

اخبار => اخبار

نمایندگان مجلس مودیان مالیاتی را مکلف کردند تا پس از وصول مالیات فروش و کسر مالیات پرداختی از خریدار یا کارفرما، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز کنند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه،۱۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۱۶) این لایحه با ۱۵۶ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۱۶) این لایحه آمده است: مودیان مکلفند مالیات فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.

همچنین در تبصره ۱ ماده (۱۶) نیز آمده است: سازمان می‌تواند با توافق مودیان مشمول این قانون مالیات متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان نزد خزانه داری کل واریز نمایند. دستورالعمل اجرائی این تبصره، مشتمل بر فهرست مودیانی که مشمول این حکم می‌شوند و نحوه پرداخت مالیات متعلقه با پیشنهاد سازمان، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد مالیاتی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می‌شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور شده و برای خریدار، در صورتی که مصرف کننده نهایی نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می‌آید.

در تبصره ۲ این ماده نیز ذکر شده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی، و مالیات کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی، وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه‌های گمرکی و یا فرم های مربوطه امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاه‌های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم نماید. گمرک مکلف است در ورود موقت، و ورود موقت برای پردازش، تضمینات لازم را براساس مقررات تبصره ماده (۵۳) قانون امور گمرکی اخذ نماید.

در تبصره ۴ این ماده آمده است: واردکنندگان خدمت مکلفند مالیات متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نخواهد بود.

همچنین در ادامه نمایندگان با ۱۴۸ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع تبصره های (۳) و (۵) ماده ۱۶ این لایحه به کمیسیون در راستای بررسی بیشتر موافقت کردند.

در تبصره‌ ‌های ۳ و ۵ ماده (۱۶) آمده است:

تبصره ۳- واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند «ب» ماده (۹۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۹۵.۱۱.۱۰ «تولید داخل» محسوب می شود، فقط مالیات، و از قسمت باقیمانده که کالای وارداتی محسوب می شود، مالیات و حقوق ورودی دریافت و به حساب سازمان واریز کند.

تبصره ۵-  مالیات آب، برق و گاز با توجه به مالیات مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های نفتی وارداتی و تولیدی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (بابت و فرآورده اصلی و سوخت‌های هوایی)، شرکتهای پالایش نفت (بابت سایر فرآورده های تولیدی) و شرکت‌های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، وصول و به حساب سازمان نزد خزانه واریز می‌گردد.


ارسال نظر

ارسال