مهندسان بیکاری که مشاور املاک شدند

  • شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 14:41

اخبار => اخبار

طبق گفته وزیر کار، ایران سومین کشوری است که بیشترین مهندس را تربیت کرده اما به لحاظ نرخ بیکاری در وضع مطلوبی به سر