دادستان انتظامی مالیاتی تاکید کرد؛

مهلت پاسخ به استعلام مالیاتی کارت بازرگانی نهایتا ۱۰ روز

  • شنبه 28 دی 1398 ساعت 14:53

اخبار => اخبار

دادستان انتظامی مالیاتی بر لزوم بروزرسانی پرونده‌های مالیاتی و پاسخگویی به استعلامات در مهلت مقرر با توجه به ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد.

عباس بهزاد در بخشنامه‌ای به رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران امور مالیاتی آورده است: همانگونه که آگاهی دارید مطابق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و