معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی قزوین اعلام کرد

ممنوعیت نمای رومی و اجرای نماهای مناسب معماری ایرانی

  • -52 دقیقه

اخبار => اخبار

محسن اسماعیلی گفت: ممنوعیت استفاده از نمادهای غیر ایرانی و فاقد هویت که باعث آسیب جدی به فرهنگ و تاریخ معماری ایران اسلامی می شود، باید به صورت جدی پیگیری و برای جامعه مهندسان و طراحان و همچنین عموم مردم شفاف‌سازی و اجرا شود.
ممنوعیت نمای رومی و اجرای نماهای مناسب معماری ایرانی

 به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، محسن اسماعیلی در جلسه کمیته سیما و منظر استان گفت: نمادها و جزئیاتی که با معماری ایران و هویت ایران اسلامی مغایر باشند ممنوع بوده و در این راستا نیازمند همراهی و حضور موثر همه دستگاه‌های متولی، مهندسان ناظر و بهره‌برداران هستیم.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی بیان داشت: در همین راستا لازم است نظام مهندسی و شهرداری، تمهیداتی را به منظور اطلاع رسانی دقیق برای مهندسان ناظر، جهت نظارت دقیق در اجرای نما انجام دهند.

اسماعیلی با توجه به مصوبات جلسه افزود: اداره نظام مهندسی در خصوص انواع نماها و اثرات منفی آنها و مفاهیم آنها، با تاکید بر معماری ایرانی اسلامی گزارشی را تهیه و با ارائه پیشنهادات به‌منظور غنی‌سازی مصوبات پیشین، ارائه کند.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: لازم است موضوع تشخیص نمای ساختمان مورد نظر توسط همکاران نظارت عالیه با حضور طراح نما، مورد بررسی قرار گرفته و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود.

وی در پایان افزود: بازیابی معماری ایرانی در شهرها نیازمند آن است که نمادهای غیر ایرانی و فاقد هویت مانند: سنتوری، گنبد، پیش آمدگی زیاد، سرستون رومی و قوس‌های غیرایرانی و ستون‌های مرتفع و غیره به منظور ممنوعیت در اجرا، به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شوند.


ارسال نظر

ارسال