آمار

معرفی شرکت غرفه ساز به ستاد برگزاری نمایشگاه

  • سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 15:1

اخبار => اخبار

از شرکت کنندگان محترم در یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته که غرفه خودساز (غیرپیش ساخته) دارند تقاضا میشود شرکت غرفه ساز خود را تا تاریخ ۹۸/۰۴/۰۴ به ستاد برگزاری نمایشگاه معرفی نمایند.
معرفی شرکت غرفه ساز به ستاد برگزاری نمایشگاه

 اطلاعیه مهم :

به گزارش ماهنامه دنیای نما و پنجره از روابط عمومی شرکت بازرگانی و نمایشگاهی تهران به اطلاع متقاضیان محترم مشارکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران میرساند، از شرکت کنندگان محترم در یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته که غرفه خودساز (غیرپیش ساخته) دارند تقاضا میشود شرکت غرفه ساز خود را تا تاریخ ۹۸/۰۴/۰۴ به ستاد برگزاری نمایشگاه معرفی نمایند . شرکت های غرفه ساز باید دارای گرید غرفه سازی بوده و در فهرست تأیید شده توسط شرکت سهامی نمایشگاهها معرفی شده باشند . درصورت عدم استفاده از شرکت غرفه ساز یا هر حالت دیگری لطفاً با ستاد برگزاری تماس حاصل نمایید .


ارسال نظر

ارسال