مشاورین املاک کمترین مالیات را می‌پردازند!

  • شنبه 31 مرداد 1394 ساعت 11:0

اخبار => اخبار

بینا:آمارها از سرانه مالیاتی در بازه زمانی بین 1388 تا 1391 نشان می‌دهد که میانگین رقم ابرازی مالیات از سوی افراد فعال در زمینه‌های دلالی یا مشاوره ملکی حدود 162 هزار تومان بوده است و این درحالی است که هر یک از فعالین در اصناف به طور متوسط در اظهارنامه‌های خود 250 هزار تومان مالیات ابرازی داشته‌اند.
مشاورین املاک کمترین مالیات را می‌پردازند!

به این ترتیب متوسط سرانه مالیات تشخیصی در مجموع فعالین اصناف مختلف به کمتر از یک میلیون تومان می‌رسد.بر این اساس متوسط سرانه مالیات قطعی تمامی فعالین اصناف به بیش از 680 هزار تومان می‌رسد، رقمی که تنها حدود 6 هزار تومان از همین سرانه در کارمندان دولت کم‌تر است، اما متوسط سرانه مالیات قطعی دلالان و مشاورین املاک در این بازه زمانی چهار ساله تنها 441 هزار تومان بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد که متوسط مالیات دلالان و مشاورین املاک حدود 200 هزار تومان کمتر از متوسط فعالین مجموع اصناف و البته کارمندان دولت بوده است.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر اگرچه مقایسه آمارهای چهار سال 1388 تا 1391 نشان می‌دهد که در هر سال میزان سرانه مالیات دلالان و مشاورین املاک نسبت به کل فعالان اصناف رشد داشته است، اما همچنان فعالین این صنف به طور متوسط نسبت به تمام فعالان اصناف مالیات کمتری می‌پردازند.بر این اساس در سال 1388 متوسط مالیات برای هر مشاور ملکی یا دلال کمی بیشتر از 275 هزار تومان بوده است که این رقم در سالهای بعد تا سال 1391 به ترتیب به حدود 340 هزار ، 500 هزار و 600 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

با این حال سرانه مالیات قطعی برای فعالین مجموعه اصناف در سال 1388 به عنوان سال پایه حدود 550 هزار تومان بوده است که طی سه سال بعد از آن به ترتیب به 650 هزار، 730 هزار و 770 هزار تومان رشد پیدا کرده است.می‌توان از مقایسه این ارقام نتیجه گرفت دلالان و مشاورین املاک نه تنها نسبت به کارمندان دولتی طی سه تا 6 سال گذشته مالیاتی کمتری پرداخته‌اند، بلکه این افراد حتی نسبت به متوسط فعالین تمامی اصناف نیز سهم کمتری از درآمدهای مالیاتی کشور داشته‌اند.


ارسال نظر

ارسال