آمار

سیدابوالفضل موسوی:

مردم؛ بهترین گزینه برای ساخت و ساز مسکن

  • دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 15:27

اخبار => اخبار

عضو کمیسیون عمران مجلس مردم را بهترین مجری اجرای تولید مسکن در جهت ممانعت از ایجاد رانت دانست و گفت: ساخت مسکن توسط بخش خصوصی اولویت است.

سیدابوالفضل موسوی در پاسخ به این پرسش که مجلس طرح جدید وزارت مسکن برای کنترل اجاره بها را تا چه میزان جدی می داند، گفت: «دیروز وزرای کشور و شهرسازی و نیز رئیس کل بانک مرکزی در اینباره توضیحاتی در مجلس ارائه دادند.»

وی افزود :«در این راستا نیازمند قانون جدید نیستیم؛ الا اینکه قصد دریافت مالیات بر عایدی مسکن را داشته باشیم.»

موسوی به رادیو گفت وگو گفت: «خواسته وزارت کشور اینست که شورای برنامه ریزی استان ها فعال شود و از اختیارات کامل استفاده نمایند.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بانک نیز سقف وام خرید مسکن را افزایش داده است، افزود: «ولی چون به صورت یک برنامه مدن اجرایی نشد، موضوع به کمیسیون عمران ارجاع یافت تا این برنامه را به صورت دقیق تر دنبال کنیم.»

موسوی ساخت مسکن را توسط بخش خصوصی از اولویت ها دانست و گفت: «اگر بتوان بدون مداخله این روند را در راستای کمک به مردم هدایت کرد، بهترین کمک خواهد بود.»

عضو کمیسیون عمران مجلس در خاتمه مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «مردم بهترین مجری هستند تا رانت ایجاد نشود.»


ارسال نظر

ارسال