مذاکرات فروش و پندارهای اشتباه

  • سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 15:43

اخبار => اخبار

در این فیلم به مذاکرات فروش موفق و مانع بزرگی به نام پندارهای اشتباه اشاره شده است. کاری ترجمه شده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه که با هدف آگاهی فعالان صنعت ساختمان و البته صنعت در، پنجره، شیشه و نمای ساختمان بازنشر داده می‌شود
مذاکرات فروش و پندارهای اشتباه

در این فیلم به مذاکرات فروش موفق و مانع بزرگی به نام پندارهای اشتباه اشاره شده است. کاری ترجمه شده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه که با هدف آگاهی فعالان صنعت ساختمان و البته صنعت در، پنجره، شیشه و نمای ساختمان بازنشر داده می‌شودارسال نظر

ارسال