آمار

صنعتی‌سازی ساختمان در انتظار قانون جدید

 • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 10:51

اخبار => اخبار

رعایت مسائل محیط زیستی و بهینه‌سازی مصرف انرژی محور مقررات ملی صنعتی‌سازی ساختمان خواهد بود.
صنعتی‌سازی ساختمان در انتظار قانون جدید

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وابسته به وزارت راه و شهرسازی، ویرایش سوم و احتمالا آخرین نسخه پیش‌نویس کمیته تخصصی مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در ارتباط با طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها را منتشر کرد تا با دریافت آخرین نظرها و پیشنهادهای اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست‌اندرکاران این موضوع، مقررات مربوط به صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان را نهایی کند. از جمله نکات مهم در این پیش‌نویس تأکید خاص بر آسیب‌نزدن به محیط زیست و مصرف بهینه انرژی در ساختمان‌هایی است که قرار است به صورت صنعتی و نه سنتی ساخته شود؛ یک گام به سوی ساختمان‌های سبز و دوست‌دار محیط زیست و حامی حقوق نسل‌های آینده اما سؤال این است که تا چه میزان صنعت ساختمان‌سازی ایران به سمت صنعتی‌سازی حرکت خواهد کرد و آیا دولت برنامه‌ای هم برای تشویق یا الزام سازندگان به ساخت‌وساز به سبک صنعتی دارد؟ آنچه می‌خوانید، بازخوانی پیش‌نویس سوم ضوابط صنعتی‌سازی ساختمان است که به جزئیات بیشتر شامل الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و زیست محیطی  برای صنعتی‌سازی پروژه‌های ساختمانی غیرانبوه کوچک و متوسط، پروژه‌های ساختمانی غیرانبوه بزرگ و ساختمان‌های غیرانبوه بزرگ می‌پردازد.

 7 هدف مهم به نفع آینده

مقررات مبحث 11 مقررات ملی ساختمان به واقع ضوابط صنعتی‌سازی در کل چرخه حیات ساختمان را شامل می‌شود. در این مبحث، تمرکز بر ارائه ضوابط طراحی، تجهیز و اجرای ساختمان‌ها به روش صنعتی بوده که البته، سازگاری ضوابط ارائه شده با سایر ارکان چرخه حیات ساختمان نیز، مورد توجه قرار گرفته است. هدف، ارائه ضوابط صنعتی‌سازی ساختمان با رویکرد توسعه پایدار است که در 7 محور اصلی زیر دنبال می‌شود:

 1. افزایش ایمنی و بهداشت.
 2. بهره‌وری منابع.
 3. افزایش سرعت.
 4. بهبود کیفیت و دوام.
 5. پرهیز از آسیب به محیط زیست.
 6. بهبود مصرف انرژی.
 7. توجه به مطلوبیت و آسایش.

  صنعتی‌سازی پروژه‌های ساختمانی غیرانبوه کوچک و متوسط

دامنه کاربرد:

 تأمین ضوابط این بخش، همراه با رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان، برای پروژه ساختمان‌سازی با مشخصات زیر الزامی است:

 • دارای حداکثر 7 طبقه از روی پی باشد.
 • سطح کل زیربنای آن، حداکثر 3 هزار مترمربع باشد.

الزامات عمومی

 • مصالح، قطعات، تجهیزات و تأسیسات مورد استفاده در پروژه غیرانبوه‌سازی صنعتی کوچک و متوسط باید استاندارد باشد و یا تأییدیه‌های فنی لازم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی داشته باشد.
 • دفترچه بهره‌برداری باید در مرحله پایان کار ارائه شود.
 • رعایت حداقل شاخص حامی محیط زیست، الزامی است.

الزامات طراحی

 • نقشه‌های فاز 2 معماری باید ارائه شود.
 • ابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوشش‌های کف و دیوار باید در تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود؛ به گونه‌ای که در محاسبات بر اساس نقشه‌های معماری، ضایعات حداکثر به 3 درصد محدود شود.
 • در طراحی اجزاء سازه‌ای پیش‌ساخته باید بارگذاری‌های حین ساخت، حمل و نصب قطعات، مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های معتبر طراحی، منظور شود.
 • طراحی اجزاء سازه‌ای پیش‌ساخته باید با توجه به ملاحظات اجرایی در کلیه مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر و نگهداری، مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های معتبر مرتبط صورت پذیرد.
 • طراحی اجزاء سازه‌ای ساختمان‌های چوبی باید مطابق ضوابط آیین‌نامه‌های معتبر صورت پذیرد.
 • اجرای غیر سازه‌ای ساختمان‌های متعلق به گروه‌های خطرپذیری 1، 2 و 3 که در مناطق واقع در پهنه زلزله زیاد و خیلی زیاد ساخته می‌شوند، باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاوم‌سازی، دفترچه جزئیات مقاوم در برابر زلزله برای اجزاء غیرسازه‌ای معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خواهد بود.
 • نقشه نمای ساختمان باید حداقل شامل جزئیات زیرسازی و عایق‌بندی باشد.

الزامات اجرایی

 1. ملاحظات بارگیری، حمل، باراندازی و انبارداری اجزاء پیش‌ساخته ساختمان‌های غیرانبوه کوچک و

متوسط باید مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های معتبر صورت پذیرد.

 1. استفاده از دیوارهای آجری و بلوک سیمانی غیر مسلح، مگر برای تزئین، مجاز نیست.
 2. برای انتقال آب و فاضلاب باید از روش لوله‌کشی صنعتی استفاده شود.
 3. برای نصب کاشی، سرامیک و سنگ غیرنما باید از ملات پیش‌آماده یا چسب استفاده شود.

 درجه‌بندی صنعتی‌سازی ساختمان‌های غیرانبوه کوچک و متوسط

درجه صنعتی‌سازی ساختمان، باید بر اساس نقشه‌ها و روش ساخت تأیید شده، برآورد و در حین پیشرفت پروژه، در دو مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری پایش و کنترل شود. تعیین درجه صنعتی‌سازی ساختمان در هر مرحله، باید از طریق مرجع کنترل ساختمان، توسط بازرسانی انجام شود که دارای پروانه صلاحیت ارزیابی صنعتی‌سازی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی باشند.

درجه‌بندی غیرانبوه کوچک و متوسط

 • در صورت تأمین نشدن هر یک از الزامات عمومی، طراحی و اجرایی باید عبارت ”غیرصنعتی“ در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منظور ‌شود.
 • اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، تأمین شده و شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی کمتر از 30 باشد، باید عبارت صنعتی‌سازی درجه 3 در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج شود.
 • اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تأمین شده و شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی برابر یا بیشتر از 30 و کمتر از 60 باشد، باید عبارت صنعتی‌سازی درجه 2 در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.
 •  چنانچه تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی تأمین شده و شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی 60 و بیشتر از آن باشد، عبارت صنعتی‌سازی درجه یک“ در شناسنامه فنی و ملکی درج خواهد شد.

 صنعتی‌سازی پروژه‌های ساختمانی غیرانبوه بزرگ

دامنه کاربرد:

 تأمین ضوابط این بخش، همراه با رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان، برای پروژه ساختما‌ن‌سازی با مشخصات زیر الزامی است:

 • حداکثر 14 طبقه از روی پی داشته باشد.
 • سطح کل زیر بنای آن، کمتر از 10 هزار مترمربع باشد.

یکی از مشخصات زیر را داشته باشد:

 • تعداد طبقات آن از سطح زمین، بیشتر از 7 باشد.
 • سطح کل زیربنای آن بیشتر از 3 هزار متر مربع باشد.

الزامات عمومی

 • مصالح، قطعات، تجهیزات و تأسیسات مورد استفاده در پروژه غیرانبوه‌سازی صنعتی بزرگ باید استاندارد باشد و یا تأییدیه‌های فنی لازم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی داشته باشد.
 • دفترچه بهره‌برداری باید در مرحله پایان‌کار ارائه شود.
 • رعایت حداقل شاخص حامی محیط زیست الزامی است.

الزامات طراحی

 • ابعاد داخلی تمامی فضاها باید به صورت مضربی از 5 سانتی‌متر باشد. در صورت محدودیت، یکی از فضاهای متوالی در هر امتداد، از این قاعده مستثنا می‌شود.
 • ابعاد در و پنجره باید مدولار باشد، مرجع طراحی شبکه مدولار در و پنجره برای فضاهای مسکونی، نشریه ض- 571 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است و در سایر فضاها، مقررات و آیین‌نامه‌ها معتبر خواهد بود.
 • نقشه‌های فاز 2 معماری باید ارائه شود.
 • ابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوشش‌های کف و دیوار باید در تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود، به گونه‌ای که در محاسبات بر اساس نقشه‌های معماری، ضایعات، به حداکثر 2 درصد محدود شود.
 • نقشه‌ها و محاسبات گودبرداری و پایدارسازی گود باید با روش اجرایی و جزئیات کامل ارائه شود.
 • در طراحی اجزاء سازه‌ای پیش‌ساخته باید بارگذاری‌های حین ساخت، حمل و نصب قطعات، مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های معتبر طراحی منظور شود.
 • طراحی اجزاء سازه‌ای پیش‌ساخته باید با توجه به ملاحظات اجرایی در کلیه مراحل ساخت، حمل، نصب و نیز تعمیر و نگهداری، مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های معتبر مرتبط صورت پذیرد.
 • طراحی اجزاء سازه‌ای ساختمان‌های چوبی باید مطابق ضوابط آیین‌نامه‌های معتبر صورت پذیرد.
 • اجزاء غیرسازه‌ای ساختمان‌های متعلق به گروه خطرپذیری 1، 2 و 3 که در مناطق واقع در پهنه زلزله زیاد و خیلی زیاد ساخته می‌شوند، باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاوم‌سازی، دفترچه جزئیات مقاوم در برابر زلزله برای اجزاء غیرسازه‌ای معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خواهد بود.
 • تأسیسات ساختمان باید طبق روش‌های مهندسی مورد تأیید، طراحی و نقشه‌های تأسیسات همراه با جزئیات کامل اجرایی آن، ارائه شود.
 • نقشه نمای ساختمان باید حداقل شامل جزئیات زیرسازی و عایق‌بندی باشد.

الزامات اجرایی

 • ملاحظات بارگیری، حمل، باراندازی و انبارداری اجزاء پیش‌ساخته ساختمان‌های غیرانبوه بزرگ باید مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های معتبر صورت پذیرد.
 • نقشه‌های کارگاهی اجرای سازه، باید به صورت کامل و با روش اجرایی ارائه شود.
 • تجهیز کارگاه باید به صورت پیش‌ساخته یا با قابلیت استفاده مجدد باشد.
 • در ساختمان‌های غیرانبوه بزرگ باید از روش قالب‌بندی صنعتی استفاده کرد. کاربرد قالب سنتی، به صورت موردی مجاز است.
 • استفاده از دیوارهای آجری مگر برای تزئین، مجاز نیست.
 • کاربرد بلوک سیمانی غیر سبک و سفالی مجاز نیست.
 • برای انتقال آب و فاضلاب باید از روش لوله‌کشی صنعتی استفاده شود.
 • برای نصب کاشی، سرامیک و سنگ غیر نما باید از ملات پیش‌آماده یا چسب استفاده شود.
 • دستورالعمل نصب نما باید ارائه شود.
 • نصب نما باید به صورت خشک انجام شود.

 درجه‌بندی ساختمان‌های غیرانبوه بزرگ

 • درجه صنعتی‌سازی ساختمان، باید بر اساس نقشه‌ها و روش ساخت تأییدشده، برآورد و در حین پیشرفت پروژه، در دو مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری پایش و کنترل شود.
 • تعیین درجه صنعتی‌سازی ساختمان در هر مرحله، باید از طریق مرجع کنترل ساختمان توسط بازرسانی انجام شود که دارای پروانه صلاحیت ارزیابی صنعتی‌سازی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی باشند.
 • در صورت تأمین نشدن هر یک از الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، باید عبارت غیرصنعتی در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منظور شود.
 • اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی و اجرایی، تأمین شده و شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی کمتر از 35 باشد، باید عبارت صنعتی‌سازی درجه 3 در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.
 • اگر شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی برابر یا بیشتر از 35 و کمتر از 65 باشد، باید عبارت صنعتی‌سازی درجه 2 در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.
 • اگر شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی 65 و بیشتر از آن باشد، باید عبارت صنعتی‌سازی درجه یک در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.

 صنعتی‌سازی پروژه‌های ساختمانی انبوه

دامنه کاربرد:

تأمین ضوابط این بخش، همراه با رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان، برای پروژه ساختمان‌سازی با یکی از مشخصات زیر الزامی است:

• شامل ساختمانی با حداقل 15 طبقه از روی پی باشد.

• دارای سطح کل زیربنای حداقل 10 هزارمترمربع باشد.

الزامات عمومی

 • مجری پروژه انبوه‌سازی صنعتی باید رتبه‌بندی مناسب انبوه‌سازی ساختمان به شیوه صنعتی را داشته باشد. در صورت عدم وجود چنین نظام تشخیص صلاحیتی، رتبه‌بندی ابنیه سازمان برنامه و بودجه متناسب با ابعاد پروژه قابل پذیرش است.
 • پروژه انبوه‌سازی صنعتی، باید به شیوه طرح و ساخت انجام شود.
 • مصالح، قطعات، تجهیزات و تأسیسات مورد استفاده در پروژه انبوه‌سازی صنعتی باید استاندارد باشد و یا تأییدیه‌های فنی لازم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی داشته باشد.
 • دفترچه بهره‌برداری باید در مرحله پایان‌کار ارائه شود.
 • رعایت حداقل شاخص حامی محیط زیست، الزامی است.

الزامات طراحی

 • طراحی باید با رویکرد صرفه‌جویی در مصرف انرژی صورت پذیرد و مصرف انرژی ساختمان برآورد شود.
 • ابعاد داخل به داخل فضاها باید به صورت مضربی از 5 سانتی‌متر باشد.
 • ابعاد در و پنجره باید مدولار باشد. مرجع طراحی شبکه مدولار در و پنجره برای فضاهای مسکونی، نشریه ض- 571 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است و در سایر فضاها، مقررات و آیین‌نامه‌ها معتبر خواهد بود.
 • نقشه‌های فاز 2 معماری باید ارائه شود.
 • ابعاد سنگ، کاشی، سرامیک و سایر پوشش‌های کف و دیوار باید در تناسب با ابعاد فضاها انتخاب شود؛ به گونه‌ای که در محاسبات بر اساس نقشه‌های معماری، ضایعات، حداکثر به یک درصد محدود شود.
 • نقشه‌ها و محاسبات گودبرداری و پایدارسازی گود باید با جزئیات کامل و روش اجرایی ارائه شود.
 • روش ساخت مورد استفاده در پروژه انبوه‌سازی صنعتی باید در مجموعه فن‌آوری‌ها و روش‌های ساخت صنعتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد یا این مرکز، آن را تأیید کند.
 • انواع دیوار مورد استفاده در پروژه انبوه‌سازی صنعتی باید در مجموعه فن‌آوری‌ها و روش‌های ساخت صنعتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد یا این مرکز، آنها را تأیید کند.
 • اجزاء غیرسازه‌ای ساختمان‌های صنعتی انبوه و متعلق به گروه خطرپذیری 1، 2 و 3 که در مناطق واقع در پهنه زلزله زیاد و خیلی زیاد ساخته می‌شوند، باید در برابر زلزله مقاوم باشند. مرجع مقاوم‌سازی، دفترچه جزئیات مقاوم در برابر زلزله برای اجزاء غیرسازه‌ای معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است.
 • تأسیسات مورد استفاده در پروژه انبوه‌سازی صنعتی باید طبق روش‌های مهندسی مورد تأیید، طراحی و نقشه‌های تأسیسات همراه با جزئیات کامل اجرایی آن، ارائه شود.
 • نقشه نمای ساختمان باید حداقل شامل جزئیات زیرسازی و عایق‌بندی باشد.
 • از مدل Building Information Modeling در سطح سه بعدی همراه با تداخل‌یابی باید استفاده شود.

الزامات اجرایی

 • نقشه‌های کارگاهی اجرای سازه باید به صورت کامل با روش اجرایی ارائه شود.
 • تجهیز کارگاه باید یا به صورت پیش‌ساخته با قابلیت استفاده مجدد باشد؛ یا امکان تغییر کاربری آن برای استفاده دائمی درنظر گرفته شده باشد.
 • برای قالب‌بندی باید از روش قالب‌بندی صنعتی استفاده کرد. کاربرد قالب سنتی، به صورت محدود مجاز است.
 • قطع و خم آرماتورها باید با دستگاه انجام شود.
 • قطعات اسکلت فولادی باید در کارخانه، تولید و اتصالات آن در محل، به صورت پیچ و مهره اجرا شود.
 • در صورت استفاده از پلی‌استایرن در کف، سقف و یا دیوار سازه‌های موقت و دائمی، این ماده باید از نوع کندسوز یا خود خاموش‌شو مطابق استاندارد ASTM و با تأییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد.
 • استفاده از دیوارهای آجری و یا انواع بلوک سفالی و سیمانی غیر سبک، مجاز نیست.
 • کاربرد آجر در دیوار، به منظور تزئین مجاز است.
 • سقف و دیوارهای میان واحدها باید بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان عایق‌بندی صدا شود.
 • در انتقال آب و فاضلاب باید از روش لوله‌کشی صنعتی استفاده شود.
 • برای نصب کاشی، سرامیک و سنگ غیرنما باید از ملات پیش‌آماده یا چسب استفاده شود.
 • دستورالعمل نصب نما باید ارائه شود.
 • سنگ نما باید بدون نیاز به برشکاری در محل و به صورت خشک نصب شود.

الزامات مدیریتی

 • عوامل اجرا باید به صورت نظری و عملی آموزش دیده باشند.
 • پروژه انبوه‌سازی صنعتی، باید نظام کنترل کیفیت داشته باشد.
 • پروژه انبوه‌سازی صنعتی، باید نظام تضمین کیفیت داشته باشد.
 • پروژه انبوه‌سازی صنعتی، باید نظام مؤثر HSE مستقر در کارگاه داشته باشد.
 • برنامه زمان‌بندی باید با منابع همراه و مبتنی بر تکرار باشد.
 • مدارک لازم برای مقایسه اجرا با برنامه زمان‌بندی باید ارائه شود.

درجه‌بندی صنعتی‌سازی ساختمان‌های انبوه

 • درجه صنعتی‌سازی ساختمان‌های انبوه، باید بر اساس نقشه‌ها و روش ساخت تأیید شده، برآورد و در حین پیشرفت پروژه، در هر سه ماه یک‌بار پایش و کنترل شود.
 • تعیین درجه صنعتی‌سازی ساختمان در هر مرحله، باید از طریق مرجع کنترل ساختمان توسط بازرسانی انجام شود که دارای پروانه صلاحیت ارزیابی صنعتی‌سازی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی باشند.
 • در صورت تأمین نشدن هر یک از الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی، باید عبارت غیرصنعتی در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید شود.
 • اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی، تأمین شده و شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی کمتر از 35 باشد، باید عبارت صنعتی‌سازی درجه 3 در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج شود.
 • اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی تأمین شده و شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی برابر یا بیشتر از 35 و کمتر از 65 باشد، باید عبارت صنعتی‌سازی درجه 2 در شناسنامه فنی و ملکی قید شود.
 • اگر تمامی الزامات عمومی، طراحی، اجرایی و مدیریتی تأمین شده و شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی 65 و بیشتر از آن باشد، باید عبارت صنعتی‌سازی درجه یک در شناسنامه فنی و ملکی درج شود.

 ضوابط حمایت از محیط زیست در ساخت‌و‌سازهای صنعتی

دامنه کاربرد:

 برای کلیه ساختمان‌های ساخته‌شده به روش صنعتی، تأمین حداقلی از ضوابط این بخش الزامی است.

الزامات کسب شاخص حامی محیط زیست

1- برای کاهش آب مصرفی در دوران بهره‌برداری، 16 امتیاز به شرح زیر منظور می‌شود:

         - به نصب شمارنده در ورودی هر واحد، یک امتیاز تعلق می‌گیرد.

         - با کاربرد سیفون دو حالته، یک امتیاز منظور می‌شود.

         - در صورت جمع‌آوری و تصفیه آب باران و یا آب خاکستری برای استفاده مجدد در موارد مجاز، 14 امتیاز منظور می‌شود.

2- برای کاهش انرژی مصرفی ساختمان در دوران بهره‌برداری و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، 84 امتیاز به شرح زیر، تعلق می‌گیرد:

         - به ازاء تولید 40 درصد برق مصرفی سالیانه با منابع انرژی تجدیدپذیر، 24 امتیاز (به تناسب) تعلق می‌گیرد.

         - به ازاء تولید 30 درصد آب‌گرم مصرفی سالیانه با استفاده از انرژی خورشید، 6 امتیاز (به تناسب) تعلق می‌گیرد.

         - متناظر با ارائه برچسب انرژی ساختمان A، B، C، D، E، و F به ترتیب 54، 40، 27، 18، 13 و 9 امتیاز منظور می‌شود. مرجع رده‌بندی انرژی ساختمان، مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان خواهد بود.

حداقل لازم برای شاخص حامی محیط زیست

 1. برای صنعتی‌سازی ساختمان‌های غیرانبوه کوچک و متوسط، کسب حداقل شاخص 10 الزامی است.
 2. برای صنعتی‌سازی ساختمان‌های غیرانبوه بزرگ، کسب حداقل شاخص 15 الزامی است.
 3. برای صنعتی‌سازی ساختمان‌های انبوه، کسب حداقل شاخص 10 الزامی است.‌

 


ارسال نظر

ارسال