آمار

حسینی‌نیا خبر داد:

صدور پروانه ساختمانی در ۱۸ روز

  • یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 9:30

اخبار => اخبار

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر با فرایندهای تعریف شده در راستای تسهیل امور، تنها در ۱۸ روز کاری پروانه ساختمانی برای متقاضیان ساخت و ساز صادر می‌شود.
صدور پروانه ساختمانی در ۱۸ روز

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با ایمنا اظهارکرد: فرایند صدور پروانه ساختمانی ۴۵ روز به بالا زمان نیاز داشت، اما با تعریف فرایندهای جدید چنانچه استثناهایی همچون قرار گیری پلاک‌ها مسکونی در محدوده بافت تاریخی و میراث فرهنگی وجود نداشته باشد، صدور پروانه طی ۱۸ روز انجام می‌شود.

وی افزود: به منظور تسهیل در فرایند صدور پروانه ساختمانی با همکاری سازمان آتش نشانی و واحد ایستایی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری به این توافق رسیدیم که براساس مبانی قانونی، ضوابط و مقررات شهرسازی، همچنین مقررات ملی ساختمان، دسته‌بندی‌های انجام شده را شفاف‌تر کنیم؛ از این رو ساختمان‌هایی که تا چهارطبقه روی همکف و با یک زیرزمین هستند براساس تأیید ناظران انتخابی مالکان، از این پس نیاز به اخذ آتش نشانی نیست و چنانچه تعداد سقف از این تعداد بیشتر شود، موضوع آتش‌نشانی را دنبال خواهیم کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به تسهیل در فرایند ایستایی ساختمان، تصریح کرد: بر این اساس ساختمان‌هایی که در گروه‌های «الف» و «ب» قرار می‌گیرند، با تأیید مهندس محاسب مربوط که توسط مالک انتخاب می‌شوند، از این پس دیگر  نیازی به مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان و واحد ایستایی معاونت شهرسازی ندارد و صرفاً براساس تأیید نقشه‌ها توسط مهندسان، این موضوع دنبال می‌شود که در تسریع انجام امور کمک می‌کند.

وی اظهارکرد: در خصوص ساختمان‌های مربوط به گروه‌های «ج» و «د» همچنان موضوع کنترل ایستایی در واحد ایستایی معاونت شهرسازی و معماری بررسی می‌شود، البته فرایند مراجعات مکرر مالکان به نظام مهندسی ساختمان از دستور کار خارج شده است.

حسینی‌نیا با بیان اینکه به منظور تسهیل در فرایندها، با مراجعه مالکان شناسه فنی به آنها ارایه می‌شود تا بتوانند براساس شناسه پروانه ساختمانی را دریافت کنند، تاکید کرد: البته مالکان مکلف هستند تا قبل از شروع گودبرداری یا بتن‌ریزی در فونداسیون، نقشه‌ها را به واحد ایستایی معاونت شهرسازی تحویل دهند تا کنترل لازم انجام شود؛ در این مرحله نیز یک بازه زمانی مشخص تکلیف شده که حداکثر ظرف سه روز کاری نتیجه به ارباب رجوع اعلام و چنانچه نقشه‌ها از نظر محاسبات و طراحی مشکلی نداشت، به مالک ارایه شود.

وی ادامه داد: موضوع بعدی مربوط به واحد امور مهندسان در معاونت شهرسازی بود، این فرایند در سنوات قبل به این صورت بودکه الزاماً تعداد مهندسان ناظر و طراح الزاما براساس طبقه‌بندی گروه‌های ساختمانی مشخص می‌شد و اگر پکیج کامل بود در امور مهندسان ثبت می‌شد، اما در فرایند جدید کنترل بحث امور مهندسان به واحد صدور پروانه مناطق شهرداری واگذار شده تا میزان مراجعات شهروندان کاهش پیدا کند، همچنین دیگر الزام نیست پکیج کامل شود و در صورتی که تعداد مهندسان مربوطه در سیستم پروانه ملک مورد نظر ثبت شود، به مرحله بعد در منطقه ارسال می‌شود، در حالی که قبلاً این روند در امور مهندسان شکل می‌گرفت که همچون یک قفل بزرگ باعث سردرگمی شهروندان شده بود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به تسهیل فرایندها در حوزه طرح تفصیلی و نقشه‌برداری، تصریح کرد: در گذشته اکثر گذرها را به واحد نقشه‌برداری مستقر در مناطق ارجاع می دادند که باعث طولانی شدن زمان انجام امور می‌شد، اما در فرایند جدید کارشناسان بازدید ملزم می شوند وضعیت پلاک‌های مجاورِ پلاک مورد نظر را از نظر میزان عقب‌نشینی یا وضع موجود را در کارت گذربندی اعلام کنند تا طرح تفصیلی بر اساس این داده‌ها میزان عقب نشینی را برای هر پلاک مشخص کند.

وی افزود: سابق بر این در خصوص گذرهای تا ۱۲ متر این اتفاق می‌افتاد، اما در حال حاضر گذرهای تا زیر ۱۸ متر را در حوزه اختیارات طرح تفصیلی قرار دادیم و اگر گذر از ۱۸ متر به بالا بود به دلیل حساسیت‌های ترافیکی، در حوزه نقشه‌برداری تعریف شده است.


ارسال نظر

ارسال