آمار

ساماندهی نمای شهری در کمیته معماری شورا

  • سه شنبه 1 آبان 1397 ساعت 9:44

اخبار => اخبار

رئیس کمیته معمــــاری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران از بررسی پیش‌نویس لایحه ساماندهی نماهای شهری تهران خبرداد.
ساماندهی نمای شهری در کمیته معماری شورا

علی اعطا در گفت‌وگو با همشهری گفت: در این لایحه، ساختمان‌های شاخص از بناهای عادی با معیارهای مختلفی، ازجمله کارکرد فراشهری، کالبد شاخص و یا مکان استقرار بااهمیت، متمایز شده‌اند. بر این اساس، نمای ساختمان‌های عادی در کمیته نمای مناطق و نمای ساختمان‌های شاخص در کمیته نمای بناهای شاخص که در اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مستقر خواهد شد، بررسی می‌شوند. او با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت کارشناسی کمیته‌های نما مهم‌ترین هدفی است که در بررسی این لایحه دنبال می‌شود، گفت: همچنین به‌دنبال این هستیم که از حضور متخصصان خارج از شهرداری اعم از دانشگاهیان و جامعه حرفه‌ای در کمیته‌های نما استفاده کنیم. ضمن اینکه در تلاشیم علاوه بر حضور استادان دانشگاه و اعضای هیأت علمی، کارشناسانی که از سوی تشکل‌های حرفه‌ای معرفی می‌شوند، در ترکیب کمیته‌های نما حضور داشته باشند. اعطا گفت: یکی از مشکلاتی که روند کنونی بررسی نمای ساختمان‌ها در کمیته‌های نما دارد، بررسی نشدن همزمان نما و پلان است؛ به‌طوری‌که نما به‌صورت مجزا و بدون توجه به انطباق آن بر پلان بررسی می‌شود. به همین سبب نماها حتی بعد از اجرای اسکلت ساختمان و در اواخر مراحل سفت‌کاری از سوی مالکان تهیه و برای تأیید به کمیته‌های نما ارسال می‌شود.
او ادامه داد: با توجه به لزوم بررسی تطابق نما با پلان و همزمانی طراحی آنها، در این لایحه به گردش کار کمیته‌های نما توجه ویژه‌ای شده است؛ به‌نحوی که لازم خواهد بود نمای ساختمان‌ها همزمان با پلان آنها طراحی و ارائه شود.


ارسال نظر

ارسال