آمار

سازنده و خریدار ساختمان ناایمن مقصرند

  • سه شنبه 29 آبان 1397 ساعت 9:55

اخبار => اخبار

شهردار تهران در مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشان به لزوم توجه به سکونت در ساختمان‌های بدون پایان کار اشاره کرد.
سازنده و خریدار ساختمان ناایمن مقصرند

شهردار تهران در مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشان با اشاره به لزوم توجه به سکونت در ساختمان‌های بدون پایان کار گفت: سازندگان و خریداران این ساختمان‌ها مقصر هستند و با این حال بعد از حوادث در چنین شرایطی انگشت اتهام به سمت شهرداری می‌رود، این در حالی است که بسیاری از این ساختمان‌ها به دلیل عدم رعایت ضوابط آتش‌نشانی پایان کار ندارند.

محمدعلی افشانی درمورد سکونت در ساختمان‌هایی که پایان کار ندارند گفت: انتظار ما از مردم این است که با خدمت‌گزاران خود همکاری داشته باشند. اینکه مردم را عده‌ای وادار به خرید ساختمان‌هایی بدون پایان کار می‌کنند یعنی تأیید عدم رعایت استانداردهای ایمنی در شهر. مردم باید در این زمینه همکاری کنند. یکی از دلایل عدم صدور پایان کار برای ساختمان‌ها رعایت نکردن ضوابط آتش‌نشانی در آنهاست. وقتی هم که اتفاقی در این ساختمان‌ها صورت می‌گیرد انگشت اتهام به سمت شهرداری می‌رود در حالی که سازنده ساختمان و خریدار مقصر هستند. سازندگان موظف به رعایت حداقل استانداردهای ایمنی در ساختمان هستند.


ارسال نظر

ارسال