راه‌اندازی سامانه مسکن قانونی نیست

  • یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ساعت 15:57

اخبار => اخبار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه راه‌اندازی سامانه مسکن از سوی قالیباف، قانونی نیست، گفت: مردم مراقب باشند عده‌ای برای اموال شهروندان کیسه دوخته‌اند.
راه‌اندازی سامانه مسکن قانونی نیست

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سامانه مسکن از سوی قالیباف اظهار داشت: به طور قطع این سا