در حاشیه برگزاری بازیهای جوانان آسیا در تبریز

دیدار صمیمانه مدیرعامل محترم هافمن با رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور

  • شنبه 1 تیر 1398 ساعت 13:0

اخبار => اخبار

دیدار صمیمانه ای در محل کارخانه هافمن بین مدیرعامل محترم هافمن جناب آقای مهندس حمیدیه و رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور جناب آقای دکتر انصاری فرد و هیات همراه شکل گرفت.
دیدار صمیمانه مدیرعامل محترم هافمن با رئیس کمیته  فوتسال فدراسیون فوتبال کشور

ارسال نظر

ارسال