دیدار صمیمانه رایزن اقتصادی کنسولگری ترکیه با مهندس حمیدیه

  • پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 11:46

اخبار => اخبار

یاووز سلیم اوزدن رایزن اقتصادی کنسولگری ترکیه در آذربایجانشرقی با مدیر عامل محترم شرکت هافمن جناب آقای مهندس حمیدیه در کارخانه بزرگ هافمن دیدار کردند.
دیدار صمیمانه رایزن اقتصادی کنسولگری ترکیه با مهندس حمیدیه

ارسال نظر

ارسال