خانه رویاهای جوانان ساخته می‌شود؟

  • یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 14:41

اخبار => اخبار

با وجود نقدهایی که به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن می‌شود، به نظر می‌رسد این طرح بیش از آن‌که کپی پروژه شکست خورده